Kohtaamispaikalla Ilmari Käihkö: Sotilaan päiväkirja – Helsinki

20.3. klo 17:00 – 17:30

Helsinki Kirjatalo

Kohtaamispaikka

Suomeksi

Tervetuloa Kirjatalon Kohtaamispaikalle seuraamaan keskustelua Ilmari Käihkön uutuusteoksesta Sotilaan päiväkirja – kuinka rauhanturvaaminen muuttui kriisinhallinnaksi. Haastattelijana toimii kirjailija Elina Hirvonen.

Löydät tapahtuman myös Facebookista.

Sotilaan päiväkirja on kaunistelematon kuvaus nuorten sotilaiden etulinjan todellisuudesta Darfurin konfliktiin liittyneessä YK:n rauhanturvaoperaatiossa Tšadissa vuonna 2009. Rauhanturvaajana operaatiossa palvelleen sotatieteilijä Ilmari Käihkön omakohtaiset havainnot neljän kuukauden palvelusjaksolta ja laajat haastattelut yhdistyvät teoksessa sotatieteelliseen tutkimukseen.

Kiiltokuvia maalailevat viralliset korulauseet tuntuvat kaukaisilta, kun arjen toimintaa rasittavat puutteellinen koulutus, johtamisongelmat ja avoimen rasistinen suhtautuminen paikallisiin. Sotilasjoukkonsa kokemusten kautta Käihkö analysoi murroskohtaa, jossa rauhanturvaaminen muuttui sotilaallisemmaksi kriisinhallinnaksi.

Teoksen tarkoituksena on lisätä demokraattista keskustelua aseellisen voiman käytöstä sekä parantaa sotilaallisia valmiuksiamme niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ilmari Käihkö, FT, on sotatieteiden dosentti Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen tutkimustyönsä keskittyy sotaan, sodankäyntiin, strategiaan ja siviili-sotilassuhteisiin. Hän palveli rauhanturvaajana Yhdistyneiden kansakuntien MINURCAT-operaatiossa Tšadissa vuonna 2009.