Samarbete mellan Gros bokhandel i Vasa och Akademiska Bokhandeln

16.01.2020

Per mars 2020 etableras samarbete mellan Gros bokhandel i Vasa och Akademiska Bokhandeln. Parterna avser att inledningsvis under en tvåårsperiod driva bokhandeln Akademiska Bokhandeln / Gros i ny större butik i “Askos hörn” på adress Vasaesplanaden 18. Butiken ligger i anslutning till torget och saluhallen.Varför detta samarbete, Anna-Lena Palomäki (vd och ägare till Gros bokhandel)?Gros bokhandel har funnits i Vasa i snart 160 år. De senaste åren har bokbranschen dock genomlevt omfattande strukturförändringar och vi har insett att i längden är det omöjligt att driva verksamheten ensamma. Vi gläder oss över samarbetet med Akademiska Bokhandeln, för egen del men speciellt för kundernas del. Genom samarbetet kommer vi tillsammans att erbjuda ett bättre utbud där dagens svenska kompletteras med finsk och engelsk utgivning. Samtidigt avses den speciella miljö och kundnära service som Gros bokhandel har idag kunna behållas.

Vi kommer även i högre grad att kunna satsa på olika programpunkter i den nya butiken och på så sätt erbjuda kunder författarbesök och litterära diskussioner.

Ett samarbete med Akademiska Bokhandeln är den bästa möjliga satsningen på framtidens bokhandel.Varför detta samarbete, Magnus Brundin (vd Akademiska Bokhandeln)?Detta är en unik ny samarbetsmodell vi skapat tillsammans. Vi vill hitta en modell för att motverka att mindre boklådor behöver stänga ner. Vår vilja att bidra till att fysiska böcker är tillgängliga för läsning och lärande är mycket stark. Anna-Lena Palomäki som ägare till Gros bokhandel delar denna ambition och besitter den drivkraft som är så viktig för lyckad butiksdrift. Vi driver också ett program för svenskan i Finland varför denna möjlighet till samarbete känns väldigt relevant.Kontaktinformation:Anna-Lena Palomäki, vd och ägare till Gros bokhandel +358 44 3788363Magnus Brundin, vd Akademiska Bokhandeln, +46 70 6011818Tiedote suomeksi