Sällsynta berättelser från kriget ställs fram på Akademen

11.11.2019

Hur påverkade kriget de unga frontmännens och lottornas liv under åren 1939–1945? På Akademen pågår som bäst en utställning med porträtt på åtta veteraner och lottor, och genom deras berättelser öppnas krigets omvälvande inverkan på livet i Finland upp.

Journalisten Simo Holopainen berättar i sin bok Me jouduimme sotaan (Iltasanomat) allt som allt 20 krigsveteraners och lottors berättelser, baserat på nyligen gjorda intervjuer. Intervjuerna återger nya historier från vinter- och fortsättningskriget samt Lapplandskriget, med bland de intervjuade finns sällsynta och unika personer: en av de sista kvarlevande från fjällpartrullerna, den sista kvarlevande ubåtsmannen, pansarvagnsförare, piloter, frontlottor och vanliga soldater

Den sista frågan i intervjuerna är: Vad är krig egentligen? I svaren framåt ett strakt budskap om att krig är något fruktansvärt och traumatiserande, som ingen vill ha.

”Krig är sannerligen tufft. Man får inte idealisera eller önska sig det, konstaterar veteranen Jouko Eräkorpi i Holopainens intervju.

Porträtten på veteranerna och lottorna som ställs ut i Akademen har tagits av fotografen Pekka Elomaa. Vid sidan av de nya bilderna finns de intervjuades ungdomsbilder. Alla de som ingår i utställningen är nu över 90 år. Den äldsta av dem, Olli Vuorio, är 100 år gammal.

En av männen som berättar sin historia, Risto Kiiskilä, blev fånge hos Sovjetunionen. Aira Suvio-Samulin, som verkade som smålotta under krigen, berättar hur hennes familj fick evakuera undan kriget i sista minuten. Alla de fotograferades berättelser återges kort i bildtexterna, mer utförande intervjuer finns att läsa i Holopainens bok.

Utställningen är öppen i Bokhusets andra våning under Akademens öppettider tills 30 november 2019. Samma dag blir det 80 år sedan vinterkriget bröt ut.

Simo Holopainen berättar om sin bok på Träffpunkten fredagen den 22 november klockan 17.30.

Bekanta dig med boken i vår nätbutik.