Kundmeddelande: Vårt företags facebook-sida har kapats

09.01.2024

Bästa kund,  

Vi har utsatts för hackning och vårt företags Facebook-sida (Akateeminen Kirjakauppa / AkateeminenCOM) har kapats. Vår tidigare Facebook-sida är inte längre under vår kontroll och vi har för närvarande ingen tillgång till den. Vi har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att lösa problemet.  

Vi ber nu våra kunder vara aktiva och meddela om oegentligheter på vår Facebook-sida. Vänligen svara inte på ovanliga meddelanden, varken i Akademens namn eller från ett okänt konto. Vi ligger inte bakom meddelandena.  

I fortsättningen kan du följa oss på följande sociala medieplattformar:  

Instagram: @akateeminenkirjakauppa 
TikTok: @akateeminenkirjakauppa 
LinkedIn: Akateeminen Kirjakauppa
X (idigare Twitter): @akateeminencom

samt vår nya Facebook-sida @Akateeminenkirjakaupakauppa.  

Dessa är de enda officiella sociala mediekanalerna för Akademen.  

Tack för att du fortsätter att följa oss på sociala medier.  

Med vänlig hälsning,
Akademen