Kan Kulturtriangeln bli ett vardagsrum?

11.05.2020

Några finlandssvenska fonder vill ta reda på om centrala Helsingfors kan erbjuda en kulturellmötesplats med svenskspråkiga och nordiska förtecken. Svenska kulturfonden, Svenska folkskolansvänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och FöreningenKonstsamfundet finansierar en utredning om möjligheterna till mångsidig kulturverksamhet i denså kallade Kulturtriangeln.

Området i centrala Helsingfors som kallas Kulturtriangeln inramas av Centralgatan, Norra Esplanadenoch Skillnaden. Svenska teatern, Akademiska Bokhandeln och Stockmann, som idag verkar i triangeln,är i det här skedet är positivt inställda till utredningen.

-Stockmann har alltid erbjudit upplevelser och inspiration samt verkat som en samlingsplats. Vi deltarmycket gärna i utredningen om hur områdets kulturerbjudande kunde vidareutvecklas, säger JariLatvanen, vd för Stockmann.

– Det här kunde förstärka den träffpunkt som Akademen redan erbjuder och utveckla ett levandecentrum, säger Magnus Brundin, vd för Akademiska Bokhandeln.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår 150-åriga teaterverksamhet i Helsingfors centrum, hittamöjligheter för synergier mellan andra aktörer och innehåll som kompletterar varandra, säger JoachimThibblin, teaterchef för Svenska Teatern.

Flera aktörer har under den senaste tiden efterlyst bland annat ett barnkulturcentrum, störresynlighet för det finlandssvenska i centrala Helsingfors och samtidigt en utveckling av fastigheternavid Kulturtriangeln. Bland annat Anna Rotkirch resonerar kring utbudet i området i sin kolumn i Hbl“Varför händer inget med triangeln Teatern-Bokhandeln-Varuhuset?” (14.9.2019).

– Vårt uppdrag är att stärka det svenska i Finland och det betyder att vi också ska vara lyhörda för bådebehov och nya förslag. Den finlandssvenska kulturen behöver en stark och synlig närvaro på ettcentralt läge; en plats där man kan erbjuda mångsidiga kulturella upplevelser för Helsingforsbor ochandra inhemska och internationella besökare, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Johanna Stenback och Anna-Mari Karhunen på produktionsbolaget All Things Content Ab inleder imaj utredningsarbetet. Deras uppdrag är att göra en bedömning av de fysiska utrymmena iKulturtriangeln och av möjligheterna till synergier mellan aktörerna. I utredning beaktas också andraplatser i centrala Helsingfors.Fastighetsägarna och fonderna beslutar om vidare åtgärder under hösten 2020.

Noggrannare informationSören LillkungvdSvenska kulturfonden+358 40 620 7500soren.lillkung(at)kulturfonden.fiSvenska kulturfondenPressmeddelande den 11 maj 2020