Årets librist 2020: Leena Kero-Taiminen

01.09.2020

Leena Kero-Taiminen från Akademen i Helsingfors har valts till årets librist 2020. Priset delas ut av Libro rf, Kirjavälitys Oy och Kirjakauppasäätiö.

Vid valet av årets librist uppmärksammade juryn kandidaternas utbildning och yrkeskunskaper inom bokbranschen, aktivitet i eget arbete och engagemang i Libro ry:s verksamhet samt föredömlig bokkunskap.

Leena Kero-Taiminen har arbetat på Akademiska Bokhandeln i 22 år i olika befattningar. Hon är expert på barnlitteratur och har också fungerat som inköpare av pappersprodukter. För närvarande är hon inköpare av barn- och ungdomslitteratur.

Hon följer aktivt och passionerat med bokbranschen och har haft flera förtroendepositioner inom den, t.ex. har hon suttit i juryn för Finlandia Junior -priset för barn- och ungdomslitteratur och i styrelsen för Libro rf. Leena är känd för sin fantastiska kundservice och sin glada och entusiastiska attityd. Hon har en god fingertoppskänsla och förståelse för utmaningarna och möjligheterna i branschen, skriver juryn i sin motivering.

Akademiska Bokhandeln gratulerar och är mycket stolta över vår yrkeskunniga och professionella personal!