Akademen donerar 5 % av intäkterna från vårens gymnasieboksförsäljning till samlingen Gemensamt ansvar – med insamlingen stöder man barns och ungas möjligheter till skolgång.

12.06.2019

Akademiska bokhandeln donerar 5 % av intäkterna från vårens gymnasieboksförsäljning. Intäkterna från insamlingen används till förmån för barns och ungas möjlighet att gå i skola.

Akademiska bokhandelns försäljningschef Aki Järvinen berättar att han är mycket glad över att Akademen fått vara med i en såhär viktig kampanj.

– Barns och ungas läsande och utbildning har alltid varit viktigt för Akademiska bokhandeln, därför är vi extra glada över samarbetet som vi under våren haft med insamlingen Gemensamt ansvar.

Den fyra månader långa kampanjen har varit synlig i Akademen på många sätt.

– Bland annat ordnades flera diskussioner om ämnet i Bokhuset. Till exempel Tarja Halonen besökte Träffpunkten för att prata om vikten av utbildning, berättar Järvinen.

– Akademiska bokhandelns verksamhet är ett ypperligt exempel på hur man konkret kan visa att man tagit sitt samhälleliga ansvar inom teman som berör det egna verksamhetsområdet. Deltagandet i arbetet som stöder mindre bemedlades möjlighet till utbildning både genom donation till insamlingen och genom påverkansarbete utmanar även andra företag att gå med och ta sitt samhälleliga ansvar, tackar insamlingschefen Tapio Pajunen från Kyrktjänsten

Pengarna används i Finland och utomlands

I Finland används medel från Gemensamt Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagt studiematerial via Kyrkans diakonifond.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att avbryta sin skolgång att återgå till skolan, delar ut skol- och hygienartiklar samt hjälper till med skolavgifter. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Ett stort tack till alla som deltagit!