Reaaliaineet

Reaaliaineet

View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
 1. Lehtiniemi Kalle, Turpeenoja LeenaNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Ny serie i kemi för gymnasiet. Mol-serien är ett mångsidigt och modernt läromedel i kemi för gymnasiet som inspirerar både studerande och lärare. Läromedlet förstärker studerandenas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntrar till grupparbete. Mol-serien stöder en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknik. Nya videofilmer ...
 2. Ystävähinta:
  3051
  3390
  Schildts & Söderströms planerar att ge ut en ny bok i samhällslära för kurs 4, Medborgarens lagkunskap. Boken blir klar under 2018.
 3. Numers-Ekman Katarina von, Quagraine AnnNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Studiehandledning för gymnasiet.
 4. Hoffman Suvi, Holm Kristiina et alNidottu SUOMI
  Ystävähinta:
  3141
  3490
  Motiivi 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen on psykologian 5. kurssin oppikirja. Se on kattava mutta hallittava kokonaisuus kurssin aiheista. Motiivissa on huomioitu jatko-opintojen kannalta merkittävien psykologian tietojen ja taitojen lisäksi laajasti myös muita osaamisalueita, kuten ajattelun ja oppimisen taidot.
 5. Nidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Ge är Schildts & Söderströms serie i geografi för gymnasiet. Serien är översättning av Geos som ges ut av Sanoma Pro. Ge1 betonar hur viktigt det är att studera geomedia. Författarna vill at eleverna funderar på det som tas upp i boken och hur det påverkar deras eget liv. Ge1 ger också möjlighet till reflection och hur man påverkar och tar del av a...
 6. Päivänsalo Tiina-Maria, Lindblom-YlänneNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3231
  3590
  Insikt är en ny serie i psykologi för gymnasiet som följer den nya läroplanen. Det intressanta, noggrant utvalda innehållet och de belysande exemplen sporrar dig till psykologiskt tänkande och hjälper dig att få en djupare insikt i psykologi. Serien tar upp aktuell forskning och har många exempel som förtydligar och förklarar. Texten är lättläst oc...
 7. Idänpirtti Kirsi, Suutarinen Marika, TuoNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Korall är en klar, logisk och lättläst läromedelsserie i biologi för gymnasiet. Illustrationerna stöder och visualiserar undervisningen och underlättar på så vis inlärandet. Korall uppmuntrar att forska och stöder läsarens relation till naturen. Tillhörande uppgifter och digiprov underlättar förberedelserna inför studentskrivningen. Korall uppmuntr...
 8. Turpeenoja LeenaNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Ny serie i kemi för gymnasiet. Mol-serien är ett mångsidigt och modernt läromedel i kemi för gymnasiet som inspirerar både studerande och lärare. Läromedlet förstärker studerandenas naturvetenskapliga allmänbildning och uppmuntrar till grupparbete. Mol-serien stöder en mångsidig användning av informations- och kommunikationsteknik. Nya videofilmer ...
 9. Ahokas Ari ym., Turpeinen Tapio, ApponenNidottu SUOMI
  2990
  Lukion filosofia kurssi 4 -kirja tarjoaa innostavassa ja tiiviissä muodossa keskeiset tiedon ja todellisuuden filosofian käsitteet ja ratkaisumallit. Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä on aika, tieto, tiede, todellisuus, maailmankaikkeus ja totuus? Miksi tieteellisiä huijauksia on tehty? Mitä on inhimillinen oleminen? ...
 10. Lehtiniemi Kalle, Turpeenoja LeenaNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Mol är ett mångsidigt och högklassigt läromedel för kemistudier på gymnasiet som inspirerar både lärare och studerande. Mol 1 utgår från och fördjupar studerandenas kunskaper i kemi från högstadiet. Mol-serien förstärker studerandenas naturvetenskapliga tänkande. Mol-serien hjälper studerandena att förstå kemins betydelse och hur kemi kan tilläm...
 11. Pirinen Jouni, Honkanen JukkaNidottu SUOMI
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Lukio, kurssi 4 Uudistetussa painoksessa on huomioitu muun muassa nimilain uudistaminen, EU:n tietosuoja-asetus, uudesta avioliittolaista johtuvat muutokset, perintö- ja lahjaverolain veroasteikkojen tarkistukset, laki matkapalveluyhdistelmistä, kuluttajaluottoja koskevat muutokset, kiinteistöpanttioikeuden uudistukset, kiinteistönvälitystoiminnan...
 12. Nidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3231
  3590
  Ny serien (GLP 2016) för religion heter Re för gymnasiet. Religionen är ett mångfacetterat fenomen, som förändras i takt med tiden och människan. Eleven får bekanta sig med olika religioner och tolkningar av religion, och ateism. I böckerna behandlas religionen både som en institution och som en del av människans upplevelsevärld. I böckerna problem...
 13. Aalto Jari, Aromaa Vuokko et alNidottu SUOMI
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Kaikkien aikojen historia on uuteen opetussuunnitelmaan uudistuva lukion historian oppimateriaalisarja. Kaikkien aikojen historia ohjaa opiskelijaa ymmärtämään ja tulkitsemaan historiaa. Huomiota on kiinnitetty historiallisen tiedon rakentumisen perusteisiin, tiedon luotettavuuden arviointiin ja ilmiöiden selittämiseen monesta näkökulmasta. Kaikki...
 14. Päivänsalo Tiina-Maria, Sandholm Katri, Nidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3231
  3590
  Insikt är en ny serie i psykologi för gymnasiet som följer den nya läroplanen. Det intressanta, noggrant utvalda innehållet och de belysande exemplen sporrar dig till psykologiskt tänkande och hjälper dig att få en djupare insikt i psykologi. Serien tar upp aktuell forskning och har många exempel som förtydligar och förklarar. Texten är lättläst oc...
 15. Hämeenniemi Katri, Ikkala Jussi et alNidottu SUOMI
  Ystävähinta:
  3141
  3490
  Uusi Arkki 5-6 Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa on lukion uuden opetussuunnitelman viidennen ja kuudennen kurssin yhdistävä oppikirja. Teos perehdyttää lukijansa siihen, miten uskonnollisia teemoja käsitellään taiteessa, ja kehittää mediakritiikin taitoja. Kirjassa tutustutaan myös uskonnon tutkimukseen. Uusi Arkki 5-6 mahdollistaa erilaise...
 16. Ystävähinta:
  2691
  2990
  Öppna frågor 1 Introduktion till filosofiskt tänkande är en grundbok i filosofi som introducerar centrala filosofiska teman och frågeställningar. Den presenterar några av de viktigaste teorierna och ger läsaren verktyg för att utveckla sitt eget tänkande i kritisk och självkritisk riktning. Boken är systematiskt upplagd kring följande centrala tem...
 17. Hoffman SuviNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3321
  3690
  Sinne 2 går djupare in på hur man forskar i människans utveckling och hur den utvecklingspsykologiska forskningen kan utvärderas. Studerandena får också en inblick i hur den kan tillämpas på den egna och på andra människors utveckling.I Sinne 2 lär sig studeranden om den utveckling som fortgår genom hela livet, i alla åldrar och inom olika delområd...
 18. Klockars KristianNidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  2691
  2990
  Öppna frågor 2 - Etik strävar efter att utveckla omdömesförmågan, förmåga att reflektera över motiveringar till olika uppfattningar och främja kreativt och självständigt tänkande. Boken presenterar ett rikligt utbud av frågeställningar, begrepp och teorier. Många dagsaktuella frågor behandlas. I en värld som ständigt förändras möter vi hela tiden n...
 19. Kajander Susanna, Yrjönsuuri MikkoNidottu SUOMI
  2990
  F-sana 3 johdattaa perehtymään yhteiskuntafilosofiaan, sen periaatteisiin, käsitteisiin ja suuntauksiin. Kirja ohjaa opettelemaan opitun soveltamista ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.
 20. Nidottu ruotsi
  Ystävähinta:
  3411
  3790
  Ny serien (GLP 2016) för religion heter Re för gymnasiet. Re för gymnasiet är Schildts & Söderströms nya serie i religion. Religionen är ett mångfacetterat fenomen, som förändras i takt med tiden och människan. Eleven får bekanta sig med olika religioner och tolkningar av religion, och ateism. I böckerna behandlas religionen både som en institution...
View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
Rajaa
Listausvalinnat
Sidosasu
Kieli