Reaaliaineet

Reaaliaineet

View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
 1. Hongisto-Mäenpää Mariasuomi
  Ystävähinta:
  2871
  3190
 2. Lehto HeikkiNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3591
  3990
  Lukiofysiikan neljännen kurssin oppikirja Fysiikka 4 (Voima ja liike) on uudistettu vastaamaan uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) vaatimuksia. Kirjan esitystapa on ilmiöitä ja kokeellisuutta korostava, ja kirja sisältää paljon yleissivistävää ja fysiikkaa arkielämään liittävää ainesta. Kirjan pääotsikot ovat Suoraviivainen liike, Voima, Energia j...
 3. Ikonen EssiNidottu suomi
  Ystävähinta:
  2691
  2990
  F-sana 2 vie eettisten kysymysten äärelle. Kirjassa pohditaan, mitä etiikka on ja keskustellaan hyvästä elämästä, arvoista, valinnoista ja hyveistä. Käsittelyssä ovat myös elämän ja kuoleman kysymykset, eläin- ja ympäristöetiikka sekä normatiivisen etiikan teoriat.
 4. Hellamaa JaanaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  2961
  3290
  Minerva 3 Yhteiskuntafilosofia on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen filosofian oppikirja. Kirja käsittelee yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä, kuten yhteiskunnan luonnetta, oikeudenmukaisuutta ja valtaa. Lisäksi kirjassa tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin ja ihanteisiin. Kirja sisältää runsaasti selkeitä ja monen tasoisia tehtäviä,...
 5. Heltimoinen AnnaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  2871
  3190
  Kirja esittelee Aasian uskontojen keskeiset piirteet ja kulttuuriset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Kirjassa perehdytään myös uusiin uskontoihin, luonnonuskontoihin ja voodoohon. Kirja ohjaa uskontojen vertailuun ja niihin liittyvän tilastotiedon tulkitsemiseen. Erillisillä tutustu-aukeamilla esitellään kunkin uskonnon pyhät paikat ja niissä no...
 6. Kinnunen JaanaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  2871
  3190
  Lukion Syke 2 Ihminen, ympäristö ja terveys on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen terveystiedon toisen kurssin oppikirja. Lukion Syke 2 käsittelee monipuolisesti terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Kirjassa pohditaan fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön, terveysviestinnän, media- ja kulttuuriympäristön, työympäristön ja laajemmin yhteisöjen...
 7. Jokiaho MikaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Historia ajassa 6 on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion 6. kurssin oppikirja. Kirjassa tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. Kirjassa käsitellään monien kulttuurien maailmaa, kulttuurintutkimuksen perusteita ja käsitteitä. Lisäksi kirja esittelee eri kulttuure...
 8. Ystävähinta:
  2871
  3190
  Kaikkien aikojen historia 3 Itsenäisen Suomen historia on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen oppikirja. Itsenäisen Suomen historia -kurssi kertoo suomalaisen yhteiskunnan nopeasta muutoksesta viimeisen 200 vuoden aikana. 1800-luvun köyhästä maatalousmaasta tuli yksi maailman vauraimmista teollisuusmaista. Kirja kuvaa modernin suomalaisuuden...
 9. Kohi AnttiNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Forum historia ja yhteiskuntaoppi (LOPS 2016) Suosittu Forum uudistuu sekä lukion uuden opetussuunnitelman että käyttäjien toiveiden mukaan. - Uuden opetussuunnitelman sisältö- ja tuntijakomuutokset on otettu huomioon. - Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella. - Tehtävät ja suositut dokumenttiaukeamat on uudistettu. ...
 10. Hämäläinen EenariinaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Idea on uudenlainen filosofian oppikirjasarja, joka noudattaa vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Idean lähtökohtana ovat ajattelun taidot ja argumentointi, filosofia tässä ajassa. Kirjan monipuoliset ajatuskokeet, tehtävät ja esimerkit inspiroivat rohkeaan ja itsenäiseen ajatteluun. Raikas ulkoasu ja pedagogisesti mietitty kuvitus houkuttelevat oival...
 11. Ystävähinta:
  2871
  3190
 12. Ystävähinta:
  3051
  3390
  Argumentti 2 perehdyttää opiskelijaa ajattelemaan, kuinka etiikka on osa jokaisen arkea. Sen avulla opiskelija oppii pohtimaan eettisiä ongelmatapauksia sekä argumentoimaan ja jäsentämään mielipiteensä selkeästi. Keskeisiä filosofian käsitteitä ja teorioita avataan opiskelijalähtöisesti ja havainnollistaen esimerkkien avulla. Argumentti 2 jakautuu ...
 13. Päivänsalo Tiina-MariaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Oivallus (LOPS2016) Psykologia antaa oivalluksia! Oivallus on uuden opetussunnitelman mukainen psykologian sarja lukioon. Sarja ohjaa psykologiseen ajatteluun. Kiinnostavat, tarkkaan valitut sisällöt ja havainnollistavat esimerkit herättävät ajatuksia ja synnyttävät oivalluksia. Olennaisten asioiden hahmottaminen on vaivatonta rakenteeltaan ja il...
 14. Kohi AnttiNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Forum historia ja yhteiskuntaoppi (LOPS 2016) Suosittu Forum uudistuu sekä lukion uuden opetussuunnitelman että käyttäjien toiveiden mukaan. - Uuden opetussuunnitelman sisältö- ja tuntijakomuutokset on otettu huomioon. - Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella. - Tehtävät ja suositut dokumenttiaukeamat on uudistettu. ...
 15. Airaksinen TiinaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Valo (LOPS 2016) Uuden opetussuunnitelman keskeiset linjaukset on huomioitu läpäisevinä teemoina ja kantavina ajatuksina kaikissa uusissa Valo-sarjan kursseissa. Ne ohjaavat lukijaa tiedonrakenteluun, median- ja kuvanlukutaitoon sekä kulttuurisen ymmärryksen syvenemiseen. Valo 2 käsittelee kristinuskon suhdetta yhteiskuntaan, tieteeseen ja taitee...
 16. Ystävähinta:
  3051
  3390
  Historia ajassa 2 on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion 2. kurssin oppikirja. Kirjassa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kirja esittelee maailmasotien syitä ja seurauksia. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti kylmän sodan maailmaa sekä muuttuvaa maailmanjärje...
 17. Ystävähinta:
  3051
  3390
  Historia ajassa 3 on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion 3. kurssin oppikirja. Kirjassa tarkastellaan Suomen historian keskeisiä muutoksia ja kehityslinjoja autonomian ajan lopusta nykypäivään. Kirja esittelee Suomen irtautumista Venäjästä, sisällissotaa ja Suomen roolia maailmansodissa. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti Suomen toimintaa i...
 18. Marttila JoukoNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Jokaisen talous on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion 2. kurssin oppikirja. Kirjan avulla talouden ilmiöt ja käsitteet tulevat tutuiksi. Kirjassa tarkastellaan talouden osa-alueita, kuten verotusta ja julkista taloutta, rahaa ja rahoitusmarkkinointa sekä yrityksiä ja yrittäjyyttä. Kirja esittelee myös Suomen taloutta osana kansainvälistä talo...
 19. Aunesluoma JuhanaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Jokaisen maailma on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion 3. kurssin oppikirja. Kirjassa tarkastellaan eurooppalaisuutta ja eurooppalaisen identiteetin kehitystä eri näkökulmista. Kirja esittelee Euroopan yhdentymiskehitystä ja Euroopan unionin toimintaa. Jokaisen maailma käsittelee laajasti ja ajantasaisesti globalisaatiota, turvallisuutta ja t...
 20. Hallamaa JaanaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  2871
  3190
  Minerva on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen filosofian oppimateriaalisarja, joka avulla siirryt luotettavasti uuteen opetussuunnitelmaan. Minerva on 2010-luvun filosofian oppimateriaali, joka uudistaa filosofian opetusta. Minerva painottaa filosofiaan liittyviä taitoja, kuten kriittistä ajattelua ja argumentaatiota, joista jokainen voi hyö...
View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
Rajaa
Listausvalinnat
Sidosasu
Kieli