Reaaliaineet

Reaaliaineet

View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
 1. Hämeenniemi Katri, Ikkala Jussi et alNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3141
  3490
  Uusi Arkki 5-6 Uskonto tieteessä, taiteessa ja mediassa on lukion uuden opetussuunnitelman viidennen ja kuudennen kurssin yhdistävä oppikirja. Teos perehdyttää lukijansa siihen, miten uskonnollisia teemoja käsitellään taiteessa, ja kehittää mediakritiikin taitoja. Kirjassa tutustutaan myös uskonnon tutkimukseen. Uusi Arkki 5-6 mahdollistaa erilaise...
 2. Hjelm Titus, Sumiala JohannaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  2691
  2990
  Avaa näkymät uskontoon! Aava tarkastelee uskontoa monitasoisena ilmiönä ja elettynä todellisuutena. Tuoreimpaan tutkimukseen tukeutuva helppolukuinen Aava antaa avaimet uskontojen ymmärtämiseen ja niistä keskustelemiseen. Aava ottaa yhtä aikaa todesta ilmiöpohjaisen oppimisen ja tieteellisen lähestymistavan, jotka parhaimmillaan tukevat toisi...
 3. Ahokas MarjaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3861
  4290
  Suosittu Sosiaalipsykologian oppikirja on uudistettu. Opettajien toivomuksesta kirjaan on lisätty joukkokäyttäytymistä kuvaava luku ja viestinnän osuutta on lisätty. Ulkoasultaan entistä selkeämmän Sosiaalipsykologia-kirjan lopussa on laaja asiahakemisto. Lukujen loppuun on lisätty tiivistelmät, jotka auttavat opiskelijaa tiedon hakemisessa ja kert...
 4. Ystävähinta:
  3141
  3490
  Motiivi 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys on uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian 4. kurssin oppikirja. Oppikirja on kattava mutta hallittava kokonaisuus kurssin aiheista. Psykologian aiheita ja tutkimusta lähestytään tuoreesti ja opiskelijaystävällisesti.
 5. Jalonen Kimmo, Kähkönen PetriNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3141
  3490
  Kanta Yhteiskuntaopin kertauskirjassa kerrataan yhteiskuntaopin kolme pakollista ja yksi syventävä lukiokurssi. Kirjassa keskitytään kurssien ydinasioihin, ja se soveltuu yhteiskuntaopin kertauskurssille tai itsenäiseen opiskeluun. Kanta on uuden opetussuunnitelman mukainen innostava ja raikas sarja lukion yhteiskuntaoppiin. Sarja tarjoaa uudenla...
 6. Orkovaara PirjoNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3411
  3790
  Terve 3 -kurssilla luodaan kokonaiskuva terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista. Kirjassa vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Perehdytään terveyteen vaikuttavie...
 7. Hanki KatriNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Verso 4 Uskonto Suomessa tarjoaa monipuolisen ja kompaktin paketin uskontotilanteesta Suomessa. Kirjassa käsitellään uskonnon historia ja nykytilanne Suomessa, analysoidaan uskonnon ja yhteiskunnan välisiä suhteita ja esitellään uskonnotonta tapakulttuuria Suomessa. Myös uskontokritiikki ja uskontojen ja katsomusten välinen dialogi ovat mukana. Dig...
 8. Päivänsalo Tiina-MariaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Oivallus 4 avaa tunteiden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemoja. Tutuista aiheista herää uusia oivalluksia. Ymmärrys tunteista syventyy, kun tunteiden biologista perustaa ja sosiaalisia ulottuvuuksia tarkastellaan psykologiatieteen valossa. Kurssi tarjoaa monia välineitä itseymmärrykseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mielenterveyttä ja ps...
 9. Hanki KatriNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Verso 3 Maailman uskontoja perehdyttää opiskelijat luonnonuskontoihin sekä Intian, Kiinan ja Japanin uskonnolliseen kenttään. Uskontoja käsitellään monimuotoisina, alati versoavina ja muuttuvina perinteinä. Kirjassa kuvataan uskonnonharjoittajien elämäntapaa, etiikkaa, yhteisöllisyyttä ja uskomusmaailmaa. Uskontojen roolia globaalissa maailmassa ha...
 10. Happonen PäiviNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3141
  3490
  Lukio, kurssi 6 YO Biologia on YO-kertauskirjasarjan biologian osa, joka on tarkoitettu sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvan lukiolaisen kertauskirjaksi että valmennusmateriaaliksi esimerkiksi lääketieteen pääsykokeisiin. Kirja soveltuu niin luokkatyöskentelyyn kuin itsenäiseen opiskeluunkin. YO Biologiassa edetään aihepiireittäin ja kirja ...
 11. Ystävähinta:
  4491
  4990
  Forum III kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Euroopan historiaa. Kurssin aikana keskitytään poliittisen historian lisäksi talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoriaan. Historian tulkinnallisuus ja historian käyttö politiikan välineenä nousevat vahvasti esiin kurssin teemoissa.
 12. Kajander Susanna, Yrjönsuuri MikkoNidottu suomi
  2990
  F-sana 3 johdattaa perehtymään yhteiskuntafilosofiaan, sen periaatteisiin, käsitteisiin ja suuntauksiin. Kirja ohjaa opettelemaan opitun soveltamista ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.
 13. Ystävähinta:
  4491
  4990
  Lukion historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja. Oppikirja johdattaa opiskelijan ulkoeurooppalaisten kulttuurien historiaan ja nykypäivään. Kirjan painopisteenä ovat kulttuurien kohtaamistilanteet ja kulttuurien muuttuminen. Opiskelijalle annetaan välineitä kohdata ja käsitellä eri kulttuureihin liittyviä stereotypioita.
 14. Ystävähinta:
  3141
  3490
  Motiivi 3 Tietoa käsittelevä ihminen sisältää kattavan mutta hallittavan kokonaisuuden tiedonkäsittelyn perusteista. Kirja avaa opiskelijalle havainnollisesti ja selkeästi hermoston rakennetta ja toimintaa sekä kognitiivisia perustoimintoja ja korkeamman tason kognitiivisia toimintoja. Tehtävät soveltavat ja kertaavat opiskeltavaa asiaa. Motiivi tu...
 15. Ystävähinta:
  4491
  4990
 16. Hirvonen IlmariNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Argumentti 3 esittelee kaikki yhteiskuntafilosofian tärkeimmät ulottuvuudet ja käsitteet. Opiskelija pohtii yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä niin yhteiskunnan, yhteisöjen kuin yksilöidenkin kannalta ja oppii argumentoimaan ja jäsentämään mielipiteensä selkeästi. Keskeisiä filosofian käsitteitä ja teorioita avataan opiskelijalähtöisesti ja havainno...
View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
Rajaa
Listausvalinnat
Sidosasu
Kieli