Reaaliaineet

Reaaliaineet

View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
 1. Päivänsalo Tiina-MariaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Oivallus 4 avaa tunteiden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemoja. Tutuista aiheista herää uusia oivalluksia. Ymmärrys tunteista syventyy, kun tunteiden biologista perustaa ja sosiaalisia ulottuvuuksia tarkastellaan psykologiatieteen valossa. Kurssi tarjoaa monia välineitä itseymmärrykseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Mielenterveyttä ja ps...
 2. Hanki KatriNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Verso 3 Maailman uskontoja perehdyttää opiskelijat luonnonuskontoihin sekä Intian, Kiinan ja Japanin uskonnolliseen kenttään. Uskontoja käsitellään monimuotoisina, alati versoavina ja muuttuvina perinteinä. Kirjassa kuvataan uskonnonharjoittajien elämäntapaa, etiikkaa, yhteisöllisyyttä ja uskomusmaailmaa. Uskontojen roolia globaalissa maailmassa ha...
 3. Happonen PäiviNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3141
  3490
  Lukio, kurssi 6 YO Biologia on YO-kertauskirjasarjan biologian osa, joka on tarkoitettu sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvan lukiolaisen kertauskirjaksi että valmennusmateriaaliksi esimerkiksi lääketieteen pääsykokeisiin. Kirja soveltuu niin luokkatyöskentelyyn kuin itsenäiseen opiskeluunkin. YO Biologiassa edetään aihepiireittäin ja kirja ...
 4. Ystävähinta:
  4491
  4990
  Forum III kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Euroopan historiaa. Kurssin aikana keskitytään poliittisen historian lisäksi talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoriaan. Historian tulkinnallisuus ja historian käyttö politiikan välineenä nousevat vahvasti esiin kurssin teemoissa.
 5. Ystävähinta:
  4491
  4990
  Lukion historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaalisarja. Oppikirja johdattaa opiskelijan ulkoeurooppalaisten kulttuurien historiaan ja nykypäivään. Kirjan painopisteenä ovat kulttuurien kohtaamistilanteet ja kulttuurien muuttuminen. Opiskelijalle annetaan välineitä kohdata ja käsitellä eri kulttuureihin liittyviä stereotypioita.
 6. Ystävähinta:
  3141
  3490
  Motiivi 3 Tietoa käsittelevä ihminen sisältää kattavan mutta hallittavan kokonaisuuden tiedonkäsittelyn perusteista. Kirja avaa opiskelijalle havainnollisesti ja selkeästi hermoston rakennetta ja toimintaa sekä kognitiivisia perustoimintoja ja korkeamman tason kognitiivisia toimintoja. Tehtävät soveltavat ja kertaavat opiskeltavaa asiaa. Motiivi tu...
 7. Ystävähinta:
  4491
  4990
 8. Hirvonen IlmariNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Argumentti 3 esittelee kaikki yhteiskuntafilosofian tärkeimmät ulottuvuudet ja käsitteet. Opiskelija pohtii yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä niin yhteiskunnan, yhteisöjen kuin yksilöidenkin kannalta ja oppii argumentoimaan ja jäsentämään mielipiteensä selkeästi. Keskeisiä filosofian käsitteitä ja teorioita avataan opiskelijalähtöisesti ja havainno...
 9. Ystävähinta:
  2961
  3290
 10. Ystävähinta:
  2961
  3290
  Minerva 4 Tieto, tiede ja todellisuus on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen filosofian oppikirja. Kirjassa käsitellään todellisuuteen, tietoon ja totuuteen liittyviä filosofisia kysymyksiä. Lisäksi tutustutaan tieteenfilosofiaan ja tiedon hankintaan eri tieteenaloilla. Kirja sisältää runsaasti selkeitä ja monen tasoisia tehtäviä, jotka au...
 11. Ystävähinta:
  2961
  3290
  Uusi Arkki 4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirja. Kirjassa tutustutaan Suomen nykyiseen uskonnolliseen tilanteeseen, keskeisiin historian vaiheisiin ja uskonnollisten yhteisöjen toimintaan Suomessa.
 12. Ystävähinta:
  4491
  4990
  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys Forum historia ja yhteiskuntaoppi (LOPS 2016) Suosittu Forum uudistuu sekä lukion uuden opetussuunnitelman että käyttäjien toiveiden mukaan. Uuden opetussuunnitelman sisältö- ja tuntijakomuutokset on otettu huomioon. Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella. Tehtävät ja suositut do...
 13. Päivänsalo Tiina-MariaNidottu suomi
  Ystävähinta:
  4491
  4990
  Oivallus 3 johdattaa ymmärtämään ihmistä kognitiivisten toimintojen näkökulmasta. Tiedonkäsittelyn eri puolet havaitsemisesta ongelmanratkaisuun kuvataan innostavasti ja opiskelijan omaa ajattelua herätellen. Oivallus esittelee ihmisen toiminnan hermostollisen perustan raikkaasti ja havainnollisesti. Monipuoliset tehtävät auttavat kertaamaan opittu...
 14. Ystävähinta:
  3591
  3990
  Lukiofysiikan viidennen kurssin oppikirja Fysiikka 5 (Jaksollinen liike ja aallot) on uudistettu vastaamaan uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) vaatimuksia. Kirjan esitystapa on ilmiöitä ja kokeellisuutta korostava. Kirja sisältää paljon yleissivistävää ja fysiikkaa arkielämään liittävää ainesta. Kirjan pääotsikot ovat Tasainen ympyräliike, Gravit...
 15. Ystävähinta:
  2871
  3190
  Kaikkien aikojen historia 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys kertoo eurooppalaisen kulttuurin kehityksestä sen syntysijoilta antiikin Kreikasta nykyaikaan saakka. Kirjassa käsitellään aatteita, tieteitä ja taiteita ja niiden vaikutusta eurooppalaisen identiteetin syntyyn.
 16. Päivärinta Kimmo suomi
  3090
 17. Karrasch Mira suomi
  Ystävähinta:
  3951
  4390
 18. Höyssä AriNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Kirjassa tarkastellaan Suomen historian kehityslinjoja esihistoriasta autonomian ajan alkuun asti. Kirja esittelee Suomen väestön, hallinnon sekä talouden historiallista kehitystä osana Itämeren alueen historiaa. Lisäksi kirjassa käsitellään arjen historiaa, yhteisöjen ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta sekä ihmisten elämäntapaa historian eri va...
 19. Ystävähinta:
  2961
  3290
  Lukion Syke 3 Terveyttä tutkimassa on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion terveystiedon kolmannen kurssin oppikirja. Lukion Syke 3 perehdyttää opiskelijan terveyteen liittyvään tutkimukseen ja ajankohtaisiin terveyteen liittyviin eettisiin, globaaleihin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kirja ohjaa kriittiseen ajatteluun, opiskelu- ja ajatt...
 20. Höyssä AriNidottu suomi
  Ystävähinta:
  3051
  3390
  Kirjassa tarkastellaan Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä ja yhteiskunnallisen ajattelun kehittymistä antiikista nykypäivään. Kirja esittelee eri aikakausien maailmankuvia, kulttuuriperintöä, taidetta ja tiedettä osana kulttuurin globalisaatiota. Lisäksi kirjassa käsitellään eurooppalaista ihmistä, arkielämää sekä yksilön ja yhteiskunnan ...
View as Ruudukko Luettelo
per sivu
Aseta nouseva järjestys
Rajaa
Listausvalinnat
Sidosasu
Kieli