Aktuella böcker

Aktuella böcker

Akademiska Bokhandelns breda och intressanta sortiment av böcker hittar du i våra butiker. På våra nätsidor finns information om aktuella böcker. Välkommen på bokuppköp till våra butiker!

Bokförfrågningar: asiakapalvelu@akateeminen.com och direkt till butikerna.

Förmåner för Stockmanns stamkunder

Bekanta dig med en aktuell boknyhet

Akademens presentkort