Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Akateeminen Kirjakauppa
Y-tunnus 2699781-4

Yhteyshenkilöt
Cia Branders, Eija Typpö

Rekisterin nimi
Akateemisen Kirjakaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään uutiskirjeiden lähettämisen, kilpailujen ja arvontojen, tapahtumakutsujen lähettämisen sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimien yhteydessä. Rekisterissä olevia tietoja voidaan myös käyttää profilointiin ja tarjousten, tapahtumatietojen sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi henkilöä kiinnostavaksi

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö itse antaa tiedot uutiskirjeen tilatessaan ja omia tietoja päivittäessään.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Jatkossa myös osoite, postinumero- ja toimipaikka, puhelinnumero sekä tieto minkä liikkeen tapahtumista ja tarjouksista on kiinnostunut.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa luovutettavat tiedot. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot.
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: akateeminen(at)akateeminen.com